сряда, април 2

Кой е измислил нулата?!


Кой е измислил нулата?

Записването на числата до десет измислили в Индия около V век. Ученият Ариабхата изложил десетичната система на изчисляване в посветеният на астрономията трактат "Ариабхатиам". След столетие друг индийски мислител, Брахмагупта, вече свободно оперирал с достиженията на предшествениците си, а също така с понятието нула. През това време много народи отишли по-далеч от първобитната система на "едно, две, много", но до изобретяване на число, означаващо "нищо", се сетили само в Индия.През IX век ученият ал Хорезм превел на арабски език "Ариабхатиам" и това спомогнало за широкото разпространение на индийската цифрова система. В Европа те попаднали от Кордовският халифат в края на X век и станало така, че тези цифри започнали да се наричат арабски. Предишният вид на арабските цифри не се приел веднага и сега представляват многовековно творчество на различни хора.Индийците записвали отначало цифрите чрез санскритската азбука. Арабските математици изменили някои цифри със своята писменост, а европейците изопачили или напълно заменили очертанията на всички девет цифри. Освен нулата – нейният начин на изобразяване останал неизменен от времето на изобретението си.
Източник: Vokrugsveta.Ru